Trouwen in algehele gemeenschap van goederen

Wanneer twee mensen besluiten om in het huwelijksbootje te stappen, zijn er verschillende manieren waarop zij hun vermogensrechtelijke verhoudingen kunnen regelen. Een van deze manieren is trouwen in algehele gemeenschap van goederen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat dit precies inhoudt en wat de voor- en nadelen zijn van deze huwelijksvorm.

Wat houdt trouwen in algehele gemeenschap van goederen in?

Trouwen in algehele gemeenschap van goederen betekent dat alle bezittingen en schulden die de partners voor het huwelijk hadden, gezamenlijk eigendom worden. Dit geldt ook voor alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen. Kortom, alles wat van beide partners is, wordt samengevoegd tot één gemeenschappelijk vermogen.

Deze huwelijksvorm was lange tijd de standaard in Nederland. Het betekende dat bij een scheiding of overlijden van een van de partners, alle bezittingen en schulden fifty-fifty verdeeld werden. Dit gold ook voor eventuele erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk werden ontvangen.

De veranderingen in de wet

Echter, sinds 1 januari 2018 is de wetgeving omtrent trouwen in algehele gemeenschap van goederen veranderd. Tegenwoordig geldt automatisch de beperkte gemeenschap van goederen als standaard. Dit houdt in dat alleen het vermogen dat voor het huwelijk gezamenlijk was, gemeenschappelijk wordt. Bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen, blijven eigendom van de desbetreffende partner.

Om toch te trouwen in algehele gemeenschap van goederen, moeten partners dit expliciet aangeven bij de notaris. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer zij al een langdurige samenleving hebben gehad waarin zij hun vermogens al grotendeels hebben samengevoegd.

De voor- en nadelen van trouwen in algehele gemeenschap van goederen

Net als bij elke huwelijksvorm, zijn er zowel voor- als nadelen verbonden aan trouwen in algehele gemeenschap van goederen. Hieronder volgt een overzicht:

Voordelen:

  • Volledige gelijkheid: Trouwen in algehele gemeenschap van goederen symboliseert de volledige gelijkheid tussen partners. Alles wordt gezamenlijk bezit en er is geen onderscheid tussen ‘jouw’ en ‘mijn’.
  • Eenvoudige vermogensverdeling: Bij een scheiding of overlijden hoeft er geen ingewikkelde verdeling plaats te vinden, aangezien alles al gezamenlijk eigendom is.
  • Geen discussies over erfenissen: Bij trouwen in algehele gemeenschap van goederen worden erfenissen en schenkingen automatisch gemeenschappelijk bezit. Dit kan discussies en conflicten voorkomen.

Nadelen:

  • Financiële risico’s: Omdat alle bezittingen en schulden gezamenlijk eigendom worden, kunnen partners ook aansprakelijk gesteld worden voor elkaars schulden. Dit kan financiële risico’s met zich meebrengen.
  • Verlies van individuele vrijheid: Trouwen in algehele gemeenschap van goederen betekent dat partners geen individuele financiële vrijheid meer hebben. Alle beslissingen omtrent het vermogen moeten gezamenlijk genomen worden.
  • Verdeling bij scheiding: Hoewel de vermogensverdeling eenvoudig kan zijn, kan het ook tot conflicten leiden wanneer partners het niet eens zijn over de verdeling.

Conclusie

Trouwen in algehele gemeenschap van goederen is een huwelijksvorm waarbij alle bezittingen en schulden gezamenlijk eigendom worden. Hoewel deze huwelijksvorm vroeger de standaard was, is tegenwoordig de beperkte gemeenschap van goederen de standaard. Het trouwen in algehele gemeenschap van goederen brengt zowel voordelen als nadelen met zich mee. Het is belangrijk voor partners om goed na te denken over hun vermogensrechtelijke verhoudingen en eventueel advies in te winnen bij een notaris voordat zij deze keuze maken.

Plaats een reactie

Gaat u trouwen?

Word zorgeloos vervoerd of rij zelf in de Volvo Amazon. Met een ritje in deze oldtimer trouwauto zijn jullie verzekerd van comfortabel trouwvervoer en een brede glimlach na afloop!

Bekijk de Volvo Amazon